Praktijkondersteuner (POH)

Wat doet de POH?

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of te ondersteunen. De zorg voor patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten wordt in Nederland steeds beter georganiseerd, onder meer door ketenzorgprogramma’s. De POH voert deze geprotocolleerde zorgprogramma’s uit en is hierin onmisbaar voor de huisarts. Huisarts en POH hebben intensief overleg. 

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u een chronische aandoening heeft en hiervoor in aanmerking komt voor periodieke controle, verzorgt de POH vaak deze controles.
U kunt bij haar een afspraak maken via de assistente. Het is ook mogelijk dat de POH op huisbezoek komt, overleg hierover met de assistente

 

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
015-2126806

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 015-2511930

Herhaalrecepten:

U kunt via de knop "formulieren" uw herhaalrecept aanvragen.

Aanvraag voor recepten voor incidenteel gebruik worden niet gehonoreerd.

Voor vragen en/of verzoeken over uw recept dient u naar de praktijk te bellen.

Copyright © 2017 Smit-Warle, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.