Spoed

Bel bij een levensbedreigende situatie  1-1-2


Voor spoedgevallen kunt u ons telefonisch bereiken via de spoedlijn. U belt 015-2126806 en gebruikt keuze 1 van ons keuzemenu.

Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen en dergelijke) kunt u altijd terecht op de praktijk. Als u van tevoren belt, houden wij rekening met uw komst. Twijfelt u of de verwonding zo ernstig is dat u ermee naar het ziekenhuis moet gaan, bel dan ook eerst de praktijk.

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
015-2126806

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 015-2511930

Herhaalrecepten:

U kunt via de knop "formulieren" uw herhaalrecept aanvragen.

Aanvraag voor recepten voor incidenteel gebruik worden niet gehonoreerd.

Voor vragen en/of verzoeken over uw recept dient u naar de praktijk te bellen.

Copyright © 2017 Smit-Warle, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.