Wetenswaardigheden

Het Landelijk Schakelpunt

Via het landelijk schakelpunt kunnen zorgverleners actuele medische gegevens opvragen. Dat kan belangrijk zijn als een patiënt een onbekende arts, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt.

 

Praktijkvoorbeeld: Huisarts buiten kantooruren

Mevrouw Jansen heeft hartklachten. Hiervoor slikt ze sinds kort nieuwe medicijnen. Ze heeft al een paar weken last van een nare hoest. Haar huisarts stelt voor het nog even aan te zien. Als de klachten blijven, dan kan ze andere medicijnen krijgen. Het hoesten wordt erger en mevrouw Jansen belt in het weekend naar de huisartsenpost en maakt een afspraak.

De waarnemer vraagt via het LSP een samenvatting op van het dossier van mevrouw Jansen. Dat kan, want ze heeft haar huisarts daar toestemming voor gegeven. Snel ziet hij dat de huisarts een ander medicijn wil voorschrijven als mevrouw Jansen blijft hoesten. Ze krijgt een recept mee voor nieuwe medicijnen. De waarnemer stuurt via het LSP een bericht naar de huisarts van mevrouw Jansen. Zo weet deze bij een volgende afspraak precies wat er is gebeurd.

 

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Bij het uitwisselen van de huisartswaarneemgegevens wordt de professionele samenvatting van het huisartsdossier geraadpleegd en een waarneembericht teruggestuurd.

De professionele samenvatting bevat informatie over de belangrijkste gezondheidsproblemen:

de volledige lijst met diagnoses;
de journaallijst van de laatste vijf consulten;
het medicijngebruik;
de actuele overdrachtsgegevens.
Het waarneembericht bevat medische informatie over het bezoek van de patiënt aan de waarnemend huisarts.

 

https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Formulieren/Toestemmingsformulier.pdf

 

 

 

Moet ik de huisartskosten zelf betalen?

Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. Een bezoek aan de huisarts gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Verzekeraar betaalt huisartskosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij medicijnen, bloedprikken en andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed.
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Kosten van de huisartsenpost

De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

 

 

Telefoon Praktijk:

Werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur
015-2126806

Avond- /nacht-/ weekenddienst:

Voor spoedsituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u bellen met de Huisartsenpost (HAP) 015-2511930

Herhaalrecepten:

U kunt via de knop "formulieren" uw herhaalrecept aanvragen.

Aanvraag voor recepten voor incidenteel gebruik worden niet gehonoreerd.

Voor vragen en/of verzoeken over uw recept dient u naar de praktijk te bellen.

Hoe gevaarlijk is het coronavaccin?:

Copyright © 2017 Smit-Warle, Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.